PL EN

EcoBack

Nowe ekologiczne podłoże płytek dywanowych – ecoBack. Jest to podłoże poliolefinowe w 100% z recyklingu.

Zalety podłoża ecoBack

Wdrożenie podłoża poliolefinowego ecoBack pozwala na zmaksymalizowanie użycia surowców wtórnych w produkcji wykładzin dywanowych. Umożliwia oddzielanie mechaniczne spodu od runa w niskiej temperaturze, dzięki czemu można odzyskać ze zużytej wykładziny zarówno spód jak runo ponad podłożem pierwotnym, które następnie mogą zostać wykorzystane do produkcji nowych wykładzin z zachowaniem pierwotnych parametrów jakościowych. Jest to krok milowy w opracowywanym przez nas programie odbioru zużytych wykładziny i  wtórnego ich przetwarzania.

Podłoże poliolefinowe ponadto, dzięki wyższej sztywności i stabilności w porównaniu z podłożem bitumicznym, pozwala na zmniejszenie masy całkowitej płytek przy zachowaniu identycznych parametrów użytkowych. Pod względem środowiskowym jest to więc również przewaga tego podłoża nad podłożem bitumicznym.

Krok po roku, producenci będą starali się wprowadzać nowy podkład w większości swoich produktów.

Realizacja NICEIT