PL EN
Start Baza wiedzy Porady dla montażysty Montaż wykładziny PCV cz.II

Montaż wykładziny PCV cz.2

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Poniższe informacje wskazują, jak należy przygotować podłoże oraz jak należy układać i konserwować wykładziny 
podłogowe. Firma montująca wykładziny ponosi odpowiedzialność za prawidłową instalację tylko wtedy, gdy istnieje
przekonanie, że podłoże spełnia wymogi niezbędne do położenia wykładziny. Należy bezwzględnie przestrzegać lokalnych
wymogów związanych z parametrami podłoża i układaniem wykładzin.
INFORMACJE OGÓLNE (NOWE PODŁOŻE LUB RENOWACJA)
Podłoże musi być twarde, płaskie, suche, gładkie i odpowiednie pod względem strukturalnym. Na podłożu nie może
być żadnych pęknięć lub innych nierówności, nie może być ono zanieczyszczone farbą, tynkiem, olejem, smarem ani
żadną inną substancją, która mogłaby wpłynąć na przyczepność.
Pęknięcia powinny zostać wypełnione odpowiednim materiałem.
Powyższe informacje dostarczają podstawowej wiedzy na temat procedur instalacji.
W przypadku wykładzin specjalistycznych lub konieczności uzyskania szczegółowych instrukcji, prosimy o kontakt
z naszym doradcą technicznym.

Twardość:
Do przygotowania podłoża należy użyć materiałów na bazie cementu. Nie mogą one być kruche czy łuszczące się. 
PŁASKOŚĆ
Maksymalne odchylenie dla 2 m poziomicy: 7 mm, dla 0.20 m poziomicy: 2 mm. 
Stan nawierzchni: gładka i regularna. 
Wilgotność:
Zawartość wilgoci w podłożu powinna być mierzona przy wykorzystaniu higrometru i powinna odpowiadać normom 
właściwym dla danego kraju. Wilgotność względna nie może przekraczać 75 % R.H. Wilgotność podłoża: max. 2%. 
Ze względu na wykorzystanie wody do mieszania betonu oraz wylewania górnej warstwy podłoża, niezbędny czas 
suszenia wynosi ok. 1 dnia/1 mm podłoża (1 miesiąc na 25 mm). Obowiązuje dla podłoża o grubości do 50 mm. Czas 
suszenia należy dostosować do ogólnych warunków temperatury i wilgotności. 
Gładkość:
Na całej powierzchni należy zastosować masę samopoziomującą zgodnie z wyżej wymienionymi standardami. Masa 
samopoziomująca nie służy do wyrównywania odchyleń powierzchni i powinna schnąć zgodnie z zaleceniami producenta. 
W celu uzyskania doskonale gładkiej powierzchni zaleca się jej zeszlifowanie oraz oczyszczenie ze wszelkich 
zanieczyszczeń i pyłów. Następnie należy nanieść klej. 
Szczeliny dylatacyjne i połączenia ruchome:
Wykładzina powinna być położona aż do miejsca łączenia, na które musi być nałożone odpowiednie plastikowe lub 
metalowe zakrycie.

 

Podłoże bezpośrednio na ziemi: 
Pod warstwą betonu musi znajdować się folia lub membrana izolująca wilgoć, która spełnia rolę bariery
nie przepuszczającej wilgoci i działającego od dołu ciśnienia hydrostatycznego.
Ogrzewanie podłogowe:
Podłoże musi wyschnąć zgodnie z obowiązującymi wymogami. System grzewczy powinien być włączony
przynajmniej 4 tygodnie przed położeniem wykładziny, a następnie wyłączony na 24 godziny
przed przygotowaniem podłoża, a także pozostać wyłączony podczas układania wykładzin. Ogrzewanie
powinno być włączone 48 godzin po położeniu wykładziny, a temperatura powinna stopniowo wzrastać
do normalnej temperatury pracy przez okres 5-7 dni. Temperatura podłogi nie powinna przekraczać 28 °C.
Stare wykładziny dywanowe:
Należy je usunąć, oczyścić podłoże i zastosować masę samopoziomującą.
Drewniane deski podłogowe:
Należy sprawdzić stan desek podłogowych i umocować ruchome deski. W razie konieczności należy
uzupełnić wszelkie otwory po sękach. Przykryć płytą pilśniową, płytą wiórową lub sklejką o grubości
co najmniej 8 mm. Płyty te powinny być przybite lub przymocowane wkrętami co 10 – 15 cm. Należy
sprawdzić, czy deski są suche i mają zapewnioną od dołu odpowiednią wentylację. Deski nie spełniające
tych warunków powinny zostać usunięte.
Płytki ceramiczne:
Umocować wszelkie ruchome płytki, usunąć resztki farby, gipsu, smarów itp. Oczyszczone płytki należy
pokryć powłoką gruntową przed nałożeniem masy samopoziomującej, zgodnie ze wskazówkami producenta.
Pozostawić do wyschnięcia, a następnie przeszlifować w celu uzyskania gładkiej powierzchni.
Dokładnie zamieść i nanieść klej zgodnie ze wskazówkami producenta.
Stare wykładziny :
Stare wykładziny elastyczne, linoleum oraz wykładziny kauczukowe należy bezwzględnie usunąć,
zbadać stan podłoża i w razie potrzeby odpowiednio je przygotować przed położeniem nowej wykładziny.

Realizacja NICEIT