Wykładziny PCV

Wykładziny PVC to najpopularniejszy rodzaj obiektowych pokryć podłogowych. W przeciwieństwie do wykładzin tzw. naturalnych mają znacznie bogatsze wzornictwo i nie zmieniają kolorów pod wpływem światła. Duża gama produktów o wielu własnościach pozwalają stosować je w bardzo zróżnicowanych obiektach, od pomieszczeń typowych po specjalistyczne. Właściwie dobraną wykładzinę powinny cechować:

  • odporność i długotrwałe użytkowanie (wysoka odporność na ścieranie – rekomendowana klasa T),
  • bezpieczeństwo ( antypoślizgowość, właściwa klasa trudnopalności),
  • łatwe utrzymanie czystości (zabezpieczenie powierzchni przed zabrudzeniem),
  • estetyka,
  • właściwości dodatkowe np. tłumienie hałasu, antyelektrostatyka, specjalne odporności.

Dobierając odpowiednio, można je stosować w wielu obiektach:  służby zdrowia, obiektach edukacyjnych, pomieszczeniach socjalnych czy obiektach sportowych.

Dokonując wyboru wykładziny powinniśmy sami lub z pomocą specjalisty sprecyzować kilka podstawowych jej cech.    

Typ wykładziny

Ze względu na strukturę wykładziny PCV możemy podzielić na dwie kategorie: wykładziny wielowarstwowe (heterogeniczne) i wykładziny jednowarstwowe (homogeniczne). Wielowarstwowe są bardziej odporne na drobne zarysowania powstające podczas codziennego użytkowania dzięki warstwie bardzo wytrzymałego czystego PVC na wierzchu. Niektóre, np. Novoflor Extra, posiadają wyjątkowo wysoką antypoślizgowość klasy R11 bez utrudniających czyszczenie dodatków w postaci tzw. korundu. Jest to rekomendowane rozwiązanie np. na korytarze szkolne, szpitalne.

Odporność na ścieranie

Najczęściej omawianą cechą wykładzin jest ich ścieralność, określana według norm klasami:

  • klasa T – najwyższa – charakterystyczna dla wykładzin wielowarstwowych np. Novoflor Extra i kilku wykładzin homogenicznych, np. Mipolam Elegance 290.  Wykładziny o tej klasie ścieralności są rekomendowane do pomieszczeń o najbardziej intensywnym natężeniu ruchu.
  • klasa P – charakterystyczna dla wykładzin homogenicznych stosowanych w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu.

Inne klasy są bardzo rzadko spotykane w Polsce, z reguły do stosowania w pomieszczeniach o słabym natężeniu ruchu.

Klasyfikacja użytkowa

Równie istotna jest klasyfikacja użytkowa,  która wskazuje zalecane miejsce zastosowania wykładziny  –  od pomieszczeń mieszkalnych o małym natężeniu ruchu przez bardzo uczęszczane budynki publiczne po obiekty przemysłowe.  Określa to kombinacja cyfr, w której „1” dotyczy pomieszczeń najmniej a „4” najbardziej użytkowanych. Produkty najtrwalsze opisywane są  klasyfikacją: 34/43.

Klasyfikacja trudnopalności

Niezwykle ważnym parametrem jest klasyfikacja trudnopalności opisująca  zachowanie wykładziny w razie pożaru. Informację tę możemy znaleźć w deklaracji zgodności lub certyfikacie CE, który każda wykładzina powinna bezwzględnie posiadać.  Wyróżniamy dwie klasy charakteryzujące bezpieczne  materiały: Bfl-s1 oraz Cfl-s1. Oba typy zapewniają najbezpieczniejsze z możliwych parametry wydzielanego dymu i kontrolowane rozprzestrzenianie płomieni. W przypadku wykładzin o gorszych klasyfikacjach lub nie posiadających badań pożarowych nie będzie zapewnione podstawowe bezpieczeństwo przeciwpożarowe osób w budynku. Niemożliwe będzie także uzyskanie odbioru technicznego.  Dlatego już na etapie wyboru należy sprawdzić, czy wykładzina ma wymagane atesty i certyfikaty.

Zabezpieczenie powierzchni

Większość wykładzin PVC pokryta jest środkami zabezpieczającymi przed zarysowaniami lub innymi, np. grzybobójczymi. W zależności od klasy i typu wykładziny będą to najczęściej warstwy opisane jako tzw. PUR (poliuretan), Protectsol, SparClean. Wykładziny dobrej klasy posiadają zabezpieczenie wyższej klasy, takie jak PUR Protect utwardzony promieniami UV np. wykładziny Gerflor z serii Mipolam. Właściwe zabezpieczenie powierzchni pozwala na ominięcie częstego stosowania dodatkowych środków konserwujących, co jest niezbędne przy wykładzinach bez zabezpieczenia. Stosowanie wykładzin posiadających PUR Protect powinno być standardem w każdej szkole, szpitalu lub innym uczęszczanym obiekcie w którym oprócz walorów użytkowych istotne są długotrwałe niskie koszty użytkowania i czyszczenia dużych powierzchni.

Dodatkowe właściwości

Do wybranych pomieszczeń np.  sal operacyjnych,  serwerowni, stosujemy wykładziny o szczególnych cechach – odprowadzających ładunki elektrostatyczne, wygłuszających, o podwyższonej antypoślizgowości, układanych bezklejowo itp.

Posiadamy 30-letnie doświadczenie i wiedzę pozwalającą na właściwy dobór oferowanych wykładzin – zapraszamy  !

Realizacja NICEIT