Start Baza wiedzy Porady dla montażysty Jak położyć wykładzinę PCV?

Jak położyć wykładzinę PCV?

Kontrola podłoża

Przy montażu wszelkich elastycznych wykładzin podłogowych, podstawową i priorytetową czynnością jest dokładna kontrola podłoża. Na różnych etapach kładzenia wykładziny PCV aspekty związane z nieprawidłową oceną warunków podłoża mogą wpłynąć negatywnie na późniejszą jej eksploatację lub napędzać spiralę błędów. Dlatego tę czynność należy wykonać z dużą dokładnością.

Najpierw musimy ustalić czy podłoże jest wystarczająco wytrzymałe, szczególnie przy założeniu intensywnego obciążenia posadzki. Kolejny krok to sprawdzenie czy jest wystarczająco równe. Jeżeli znaleźliśmy pewne nierówności należy wykorzystać wylewkę samopoziomującą. Odpowiednie wypoziomowanie podłoża ma szczególne znaczenie dla prawidłowego montażu oraz bezpiecznej, codziennej eksploatacji.

Przed samym przystąpieniem do montażu zaleca się wykonanie oceny odbiorczej podłoża, a tym samym należy sprawdzić warunki samego podłoża, jak i jego otoczenia. Wilgotność nie może przekraczać 2%, a wybrane miejsce nie powinno być narażone na działanie negatywnych immisji. Jeżeli już wszystko mamy dokładnie sprawdzone, możemy przystąpić do montażu wykładziny.

Montaż wykładzin

Po kontroli podłoża nadszedł czas na montaż wykładziny. Pierwszym krokiem jest przyklejenie wykładziny całą powierzchnią do podłoża z wykorzystaniem przystosowanego do tego kleju. Trzeba mieć na uwadze, że istnieją kleje do różnych typów podłoża, więc należy wybrać odpowiednio dopasowany.

Podczas montażu, na wszystkich warstwach posadzki, należy zachować dylatacje konstrukcyjne budynku, czyli specjalne przerwy lub szczeliny, których funkcja polega na usprawnieniu pracy części w budynku. W dalszej kolejności wymagane jest zakrycie ich profilem maskującym.

Następnie tak przygotowana posadzka nie powinna być używana przez miniumum 48 godzin. Okres ten zależy zarówno od typu wykładziny, rodzaju kleju, jak i warunków atmosferycznych otoczenia. Po tym czasie wykładzina jest już gotowa do codziennej eksploatacji.

Estetyczne łączenie wykładziny PCV

Wykładziny heterogeniczne, z przezroczystą warstwą użytkową, należy układać naprzemiennie tak, aby prawe brzegi fabryczne sąsiadowały z prawymi, a lewe z lewymi. Zapobiegnie to ewentualnym różnicom w odcieniach na sąsiadujących ze sobą krawędziach.

W przypadku wykładziny kierunkowej nie odwraca się brytów, aby zachować atrakcyjność i ciągłość wzorów.

Realizacja NICEIT