Start Baza wiedzy Certyfikacja CE

Certyfikacja CE

CE - European Conformity

Oznaczenie CE jest europejskim znakiem zgodności, świadczącym o zastosowaniu i spełnieniu przez producenta odpowiednich wymagań skonkretyzowanych w dyrektywach i rozporządzeniach europejskich, a także w normach powiązanych z wyrobem. Jest to znak charakteryzujący odpowiedni poziom bezpieczeństwa danego produktu.

Produkt spełniający wymagania bezpieczeństwa będzie oznakowany tym znakiem dając tym samym informację użytkownikowi, że jest bezpieczny i poprawnie wprowadzony do obrotu.

Oznakowanie CE jest obowiązkowe dla wszystkich pokryć podłogowych od 1 stycznia 2007 roku, kiedy zostały one uwzględnione w dyrektywie dotyczącej wyrobów budowlanych (89/106/EWG).

Oznakowanie CE, które przybiera postać piktogramu:

  • potwierdza zgodność produktu z najważniejszymi wymogami zawartymi w europejskich dyrektywach
  • pozwala zamieścić produkt na rynku europejskim
  • promuje wolny przepływ dóbr
  • jest podstawą prawną do wycofania produktów niezgodnych z obowiązującymi wymogami

 

Produkty oznaczone znakiem CE mogą być sprzedawane na terenie Unii Europejskiej.

Jest to deklaracja producenta lub dystrybutora o zgodności oferowanego przez niego produktu z europejskimi przepisami.

Realizacja NICEIT